Great clients makes great Architecture

by Cala Moller


DiensteArgitektuur

Ons is betrokke vanaf die konsepfase tot en met die voltooiing van 'n gebou, behalwe waar die kliënt 'n “boumeester” is wat net 'n ontwerp en goedgekeurde plan nodig het. Ons is passievol oor argitektuur en mense – ons kliënte word ons vriende!

Om ruimtes te skep wat werk en lewenskwaliteit verbeter, is belangriker as die skep van standbeelde, maar ons poog om 'n balans tussen skoonheid en werkbaarheid te handhaaf.

Projekte wat suksesvol deur ons voltooi is, sluit in:
• Wild “Lodges”
• Hotelle
• Luukse perdestalle
• Konferensiefasiliteite
• Industriële omskeppings
• Winkels/kantoorgeboue
• Woonstelblokke
• Luukse woonhuise
• Omskepping van bestaande woonhuiseInterieur

Dit is die prettige deel van ons werk. Ons skep asemrowende ruimtes wat funksioneel is en die kliënt se persoonlikheid vasvang. Beligting, kleur en tekstuur is die gereedskap waarmee ons “skilder.”

Projekte wat suksesvol deur ons voltooi is sluit in:
• Hotelopgraderings
• Woonhuise
• Interieur van kleinhandelsondernemings
• KantoorinterieursMeesterplanne

Ons werk hand aan hand met stadsbeplanners om logiese en “vars” oplossings vir die groter terrein te skep. Elke gebou word binne die konteks van sy omgewing, ligging en klimaat hanteer.

ServicesArchitecture

We are involved from concept to completion of the building, except where the client is a master builder who only wants an Awesome design and set of approved Building plans. We are passionate about architecture and most of our clients become our friends!

To design & create spaces to be efficient and that contribute tot quality of life, is more important than the creation of statues, but we endeavour to create a balance between beauty and functionality. From concept to design development we focus on orientation, thermal comfort, quality of natural light and natural ventilation. All of this packed into a stunning sculptural building gives us most satisfaction.

Projects successfully completed by us include:
• Game lodges
• Hotels
• Luxury paddocks
• Conference facilities
• Industrial conversions
• Retail shops/office buildings
• Blocks of flats
• Luxury residences
• Conversion of existing residencesInterior

This is the “Go over the Top” fun part of our job! We create breathtaking spaces that is functional and that captures the client's personality. Lighting, colour and texture are the tools that we "paint" with.

Projects successfully completed by us include:
• Upgrading of hotels
• Residences
• Interior of retail units
• Office interiorMaster plans

We work closely together with town planners to create logical and fresh solutions for the greater terrain. Each building is considered within the context of its environment, location and climate.

Homepage Keywords